”Mambu” je temeljito obnovio sadašnji vlasnik  početkom 2009.godine u škveru u Nerezinama, uz pomoć Velimira Milenovića