Autori fotografija: Denis Žauhar, Nikola Mazarek, Dalibor Vodarić, Anamarija Saganić; Obradio: Denis Saganić

Revijalna regata u Chioggi 22.10.10., na Justin One Design 30