Pogledajte video sa dva treninga Optimista, po buri i jugu, snimio Gilbert Fazlić

Opti sailing Nika – bura do 20 čv

Opti sailing JK Jugo