24.07.2011

Jedrenje u manifestaciji Turističke zajednice ”moram u more” 25.06.2011. Foto: Mladen Matunci, Kristina i Denis Saganić.