Dobili smo i nekoliko odličnih snimki regate iz zraka koje je napravio profesionalni fotograf Nadir Mavrović iz Nerezina, sa foto studiom u Malom Lošinju, Braće Vidulića 39