Klase

articles-jedrenje_18-6-9-_017-1266795269

Laser

Sekcija Krstaša

U klubu se već dulji niz godina radi sa djecom kroz ljetne škole jedrenja, redovne treninge te sudjelovanje na regatama