10. Kup Lošinja

09.11.2008

Prvi put u 10 godina povijesti ove regate regata nije uspjela zbog bonace!


Detaljnije o samoj regati možete pročitati u članku našeg člana na 'Morskom prascu'