03.01.2016

Poštovani članovi,

molimo Vas uplatu članarine i verifikacije do 10.01 2016.

Članarina: 240,00 kn

Verifikacija: 68,75 kn

Iban: 3423400091117040268

Poziv na broj: 2016

Opis:ime i prezime članarina 2016

P.S.

Posebna nagrada za članove koji učlane nove članove