Denis Žauhar, jedan od aktivnijih članova kluba u radu sa djecom, a povremeno rekreativno zajedri na Laseru.