Jedan od aktivnijih članova u radu sa djecom, a rado povremeno zajedri na Laseru za gušt, po mogućnosti na jačem vjetru