Trening u luci za međunarodni dan sporta 26.svibnja 2010.

Zahvaljujemo se autorma fotografija: Mladen Matunci, Marinela Jerolimić, Branko Lakner, Kristina i Denis Saganić.