Još jedno guštiranje – ovaj put dva ‘solista’ sa svojim barkama, pri 12-15 kts maestrala