28.04.2013 je u gradu odjedrena promotivna trening regata naših najmlađih članova