Kratke snimke guštiranja pod jedrima krstaša

jedrenje 18.06.09.

jedrenje 29.09.09.

jedrenje 14.11.09.