articles-logo_jugo_za_dokumente-1451857417

Poštovani članovi,

molimo Vas uplatu članarine i verifikacije do 10.01 2016.

Članarina: 240,00 kn
Verifikacija: 68,75 kn
Iban: 3423400091117040268
Poziv na broj: 2016
Opis: ime i prezime članarina 2016

P.S. Posebna nagrada za članove koji učlane nove članove